Yrityslaina laskuri

Laskuri tulossa pian – katso kaikki yrityslainat etusivulta!

Onko suunnitelmissasi perustaa yritys? Tai tarvitsetko lisärahoitusta yrityksellesi? Yrityslaina on vaivaton tapa saada taloudellista tukea joko oman liiketoiminnan perustamista varten tai jo olemassa olevan yrityksen toimintaan. Yrityslainaa tarjoavat useat eri pankit ja rahoituslaitokset, ja tarjontaa kannattaakin vertailla huolellisesti ennen lainasopimuksen allekirjoittamista. Lainan vertailu onnistuu nopeasti ja helposti lainalaskurin avulla.

Ennen lainan hakemista kannattaa lainaa vertailla tarkasti ja yksityiskohdat huomioiden. Eri vaihtoehtoja tulee arvioida erityisesti todellisen vuosikoron näkökulmasta. Vaihtoehtoja yrityslainan ottamiseen on monia, joten vertailuun on hyvä jättää riittävästi aikaa. Yrityslainoja tarjoavia tahoja on useita ja hinnoitteluperusteet saattavat vaihdella suurestikin. Lainan tarjoajat ovat hyvin erikokoisia rahoituslaitoksia ja tämä vaikuttaa myös siihen, minkä kokoisia lainoja he myöntävät. Osalla rahoituslaitoksista on myös tietyt yritykset tai toimialat, joiden rahoittamiseen ne ovat erikoistuneet.

Käymme seuraavaksi läpi tärkeimmät ulottuvuudet yrityslainojen vertailuun liittyen, mukaan lukien lainan korot, todelliset vuosikustannukset, laina-ajan ja maksusuunnitelman. Yrityslainaa vertailtaessa verkossa toimiva lainalaskuri on hyvä apuri. Se tarjoaa arviot lainoista nopeasti ja vaivattomasti, vaikka itse lainojen tutkimiseen kannattaakin varata reilusti aikaa. Yrityslaina tarjoaa monille yrityksille mahdollisuuden ottaa seuraava askel ja vakavaraistaa tai kasvattaa omaa liiketoimintaa.

Miksi ottaa lainaa?

Laina toimii paitsi uuden yrittäjän tukena, myös jo pidempään toimineiden yritysten taustalla taloudellisena tukena. Yrityslainalla voi hakea helpotusta kausivaihteluihin tai lisävaraa tilille. Toisaalta, se voi mahdollistaa myös suurempien investointien tekemisen yritykseen. Vakavaraisempien ja jo pidempään alalla toimineiden yritysten on usein helpompi saada lainaa kuin pienempien ja uudempien toimijoiden. Lainan tarve voi tulla eteen yllättäen tai sitä on voitu suunnitella pidempään. Oli kyseessä minkälainen tilanne tahansa, kannattaa lainanotto ja takaisinmaksu suunnitella huolellisesti etukäteen. Lainan ottamiseen voi olla monia syitä, ja sen ottamisen kannattavuutta tulee arvioida aina yrityksen omasta näkökulmasta. Kun käyttötarkoitus on selvillä, on mahdollista hakea juuri oikeansuuruista lainaa ja sopia maksuaikataulu juuri omaan tarpeeseen sopivaksi. Lainan suuruuden lisäksi lainaa hakiessa tulee huomioida lainan korko sekä laina-aikataulu, jotka saat selville käyttäessäsi lainalaskuria lainojen vertailuun.

Lainan korko

Lainaan sisältyy aina itse lainattavan summan lisäksi lainan korko, jota maksetaan takaisinmaksun yhteydessä. Koron suuruus vaihtelee lainan tarjoajasta ja ajankohdasta riippuen. Merkitystä on myös sillä, kuka lainaa hakee. Kuten edellisessä kappaleessa totesimme, pidemmän kokemuksen ja vakavaraisemman kassan omaavien yritysten on helpompi saada lainaa kuin uusien yritysten. Vastaavasti vakavaraisemmat toimijat saavat usein myös paremman lainatarjouksen kuin täysin uudet, ensimmäistä kertaa markkinoille suuntaavat. Koron suuruus voi näin ollen vaihdella sen mukaan, onko yritys uusi vai ei. Laskurin avulla saat helposti arvioitua korkojen suuruutta ja lainan kokonaiskuluja. Kokonaiskuluihin sisältyy usein koron ja takaisinmaksettavan lainan lisäksi pankin tai rahoituslaitoksen määrittämiä palvelumaksuja ja lainanhoitopalkkioita.

Koron muodostuminen

Yrityslainan korko käsittää pohjakoron sekä pankin tai rahoituslaitoksen määrittämän marginaalikoron. Yrityslainassa pohjakorko voi olla joko kiinteä tai Euriborkorko. Euribor tulee sanoista Euro interbank offered rate ja tarkoittaa euroalueen rahamarkkinoiden viitekorkoa. Euribor vaihtelee sen mukaan, millä hinnalla suuret pankit myöntävät toisilleen luottoa. Euriborin voi valita lainaan joko 1 kk, 3 kk, 6 kk tai 12 kk jaksoille. Jakso tarkoittaa sitä aikaväliä, jolloin koron suuruus tarkistetaan euroalueen rahamarkkinoiden viitekorosta. Viitekorko tarkastetaan aina korontarkistuspäivänä sen mukaan, mikä tarkistusjaksoksi on sovittu lainasopimuksessa.

Toisena mahdollisuutena pohjakorolle monet pankit tarjoavat kiinteää korkoa yrityslainalle. Kiinteä korko ei nimensä mukaisesti vaihtele, vaan korolle sovitaan tietty suuruus, joka pysyy sovitun ajanjakson samana riippumatta euroalueen viitekoron vaihteluista. Pääsääntöisesti kiinteä korko on korkeampi kuin saman ajankohdan Euribor. Kiinteässä korossa ei kuitenkaan ole riskiä korkovaihtelulle. Kiinteä korko voi näin ollen olla Euriboria matalampi tilanteissa, joissa euroalueen viitekorko nousee.

Pohjakoron, eli Euriborin tai kiinteän koron, lisäksi yrityslainaan sisältyy marginaali. Marginaali on pankin tai rahoituslaitoksen osuus lainasta. Tällä katetaan pankin tai rahoituslaitoksen omia kustannuksia. Marginaali vaihtelee eri yritysten välillä ja siihen vaikuttavia ominaisuuksia ovat muun muassa yrityksen ikä ja maksukyky. Lisäksi marginaalia määritettäessä otetaan huomioon mahdolliset aikaisemmat maksuhäiriöt ja arviointi yrityksen tulevaisuudesta. Lainan myöntämiseen liittyviä riskejä arvioidaan aina tapauskohtaisesti huomioiden mahdolliset lainan takaukset.

Pankkien ja rahoituslaitosten tarjoamia korkoja saat vertailtua keskenään yrityslainalaskurin avulla. Laskuri kertoo arvion mahdollisista koroista tarvitsemallesi yrityslainalle.

Laina-aika ja takaisinmaksusuunnitelma

Tyypillinen laina-aika yrityslainalle on noin 3–7 vuotta. Lainaa käytetäänkin usein pitkäaikaisiin investointeihin tai pidemmälle tähtäävän toiminnan tukena. Laina-aika kannattaa huomioida heti lainoja vertaillessa. Laina-ajassa tulee ottaa huomioon yrityksen maksukyky. Mitä pidempi laina-aika on, sitä pienemmät takaisin maksettavat kuukausierät ovat. Vastaavasti lyhyemmällä maksuajalla tulee yrityksen pystyä maksamaan lainaa takaisin suurempia summia joka kuukausi. Yrityksen maksukyky on hyvä arvioida huolellisesti ennen lainasopimuksen tekemistä. Maksukyvyn arvioinnissa apua saa lainalaskurista. Lainalaskurilla pystyy arvioimaan mahdollisia korkoja ja muita kuluja laina-ajan mukaan.

Todellinen vuosikorko

Lainaan sisältyy myös muita kuluja kuin vain lainan pohjakorko ja marginaali. Pankit ja rahoituslaitokset perivät lainan nostamisesta ja hoitamisesta aina maksuja. Lainoja vertaillessa erityistä huomiota kannattaakin kiinnittää todelliseen vuosikorkoon. Koron lisäksi myös muut kulut, kuten palvelumaksut, saattavat vaihdella huomattavasti eri lainantarjoajien välillä. Todellinen vuosikorko sisältää kaikki lainasta maksettavaksi tulevat kustannukset.

Lainan vertailu ja hakeminen

Lainojen vertailu tapahtuu lainalaskurin avulla vaivattomasti verkossa. Sen avulla saat arvion eri lainatarjouksista ja erotat nopeasti kohtuullisimpia lainoja. Yrityslainaa vertaillessa sinun tulee tietää tarvitsemasi lainasumma, ja laskuri arvioi mahdollisia lainatarjouksia yrityksellesi. Kannattaa muistaa, että laskurin antama tarjous on vain suuntaa-antava. Todelliset lainaneuvottelut käydään vasta pankin tai rahoituslaitoksen kanssa. Laskurin tuottama vertailu auttaa kuitenkin karsimaan vaihtoehtoja merkittävästi. Lainalaskuri kulkee mukanasi minne vain ja sen käyttäminen on todella vaivatonta. Käyttöä varten tarvitset vain Internet yhteyden. Lainaa pystyy vertailemaan tarpeesta riippumatta.

Kun sopiva lainantarjoaja on löytynyt, lähetetään lainahakemus tarkemmilla tiedoilla. Lainahakemuksen jälkeen neuvotellaan henkilökohtaisesti lainasopimuksesta lainan tarjoajan kanssa. Lainaa haettaessa pankit ja muut rahoituslaitokset ovat usein kiinnostuneita yrityksen viimeisimmistä tilinpäätöstiedoista, tilintarkastuskertomuksesta ja välitilinpäätöksestä. Pyydettävät asiakirjat riippuvat yrityksestä. Lainan tarjoaja saattaa pyytää nähtäväksi myös esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman, kassavirtalaskelman sekä ennusteita yrityksen tulevasta kehityksestä.

Yrityslainaa tarjoavia pankkeja ja rahoituslaitoksia

Alla lueteltuna joitakin yrityslainaa tarjoavia tahoja.

 • Osuuspankki
 • Nordea
 • Danske
 • Aito säästöpankki
 • Ferratum Business
 • Saldo
 • Suomen yrityslaina
 • Komplett Bank
 • Bank Norwegian
 • FIN Yritysrahoitus
 • Yritysluotto.fi
 • Fellow Finance

Yrityslaina tarjoaa taloudellista tukea uusille yrityksille sekä jo pidempään toimineille yrityksille. Uusien yritysten tarpeet liittyvät usein liiketoiminnan käynnistämiseen ja ensimmäisten investointien tekemiseen, kun taas vanhemmat yritykset tarvitsevat erilaista taloudellista tukea. Pidempään toimineet yritykset mahdollistavat yrityslainalla uusien investointien tekemisen, jotka puolestaan tukevat yrityksen kasvua. Moni pidempään toiminut yritys pystyy kasvattamaan toimintaansa vain lainarahan avulla.

Yrityslaina kannattaa aina vertailla huolella ennen lainasopimuksen allekirjoittamista ja lainan nostamista. Yrityslainoja tarjotaan hyvin vaihtelevin kokonaiskustannuksin. Pankkien ja muiden rahoituslaitosten hinnoittelut vaihtelevat, minkä takia laskuri tarjoaa erinomaisen tuen vertailuun. Vertaillessa tulee huomioida ennen kaikkea lainan todellinen vuosikorko.